Pozdravljaju vas sve
Kristove Crkve.

Rimljanima 16:16

Tko smo mi?

Povijest

Kristova Crkva Kušlanova nastaje preseljenjem zajednice iz centra Zagreba u Amruševoj ulici u Maksimir na adresu Kušlanova 21.

Vizija i misija

Kristova crkva je kršćanska zajednica koja se temelji na biblijskom nauku. Božja riječ nam je jedino mjerilo u svemu što činimo.

Službe

Kristova Crkva Kušlanova djeluje kroz brojne službe, uključujući humanitarni rad, rad s djecom i mladima, izdavaštvo, službu za medije…

Najnovije objave

»Voli Gospodina, svoga Boga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svim umom svojim« i »Voli svoga bližnjega kao sebe samoga.«
Luka 10:27