Službe

Kristova Crkva Kušlanova

Službe Kristove Crkve Kušlanova su starješinstvo, propovijedanje, učeništvo, slavljenje, humanitarni rad, rad s djecom i mladima, tajništvo, vjeronauk, kućne grupe, zajedničke aktivnosti, tehnička služba, kampovi i duhovne obnove, izdavaštvo, služba za medije i međucrkvena suradnja.

STARJEŠINSTVO

Starješinstvo daje duhovno vodstvo crkvi kroz molitvu, pastoralnu brigu i donošenje ključnih odluka za budućnost zajednice. Starješinstvo čine Thomas Sibley, Zorislav Đaković, Željko Medved i Mislav Ilić. Thomas Sibley je doselio u Hrvatsku iz SAD 1999. godine i osnovao Biblijski institut 2000. godine sa sjedištem u Kušlanovoj 21 i vršio dužnost ravnatelja do 2017. Nastavio je svoj rad do danas na Institutu kao predavač i mentor studentima. Zorislav Đaković i Željko Medved su starješine od 2013. Mislav Ilić vrši dužnost propovjednika od 2013. godine. Crkvenu službu obavlja od 2006. godine kada je postavljen za zamjenika propovjednika. Propovjednik je funkcija koja predstavlja crkvu u pravnim pitanjima i međucrkvenoj suradnji.

PROPOVIJEDANJE

Propovijedanje je služba naviještanja Božje riječi koje se redovito održava tijekom nedjeljnih bogoslužja, ali i na ostalim sastancima crkve poput seminara, kućnih grupa, duhovnih obnova, kampova i putem medija. Službu propovijedanja vrše Mislav Ilić, Thomas Sibley, Perry Stepp, Steve Taliaferro i John Cooper. Perry Stepp je sadašnji ravnatelj Biblijskog instituta.

TAJNIŠTVO

Tajništvo crkve vodi Jadranka Bračić.

VJERONAUK

Vjeronauk vode Ivan i Marina Karadža. Vjeronauk se odnosi na osnovnoškolski vjeronauk priznat od ministarstva znanosti i obrazovanja u skladu sa ugovorom između vjerskih zajednica i Vlade Republike Hrvatske.

RAD S DJECOM I MLADIMA

Rad s djecom i mladima vodi Steve Taliaferro. Okosnica rada sa djecom je Champs Camp koji se tijekom zadnjih 10 godina razvio u višednevni kamp na Jarunu i Kušlanovoj 21 tijekom ljetnih i zimskih praznika. Za rad s mladima osnovana je udruga “Nešto više” koja redovito okuplja tinejdžere. Posebni kampovi za mlade se organiziraju svakog ljeta.

KAMPOVI

Svake godine organiziraju se u suradnji sa Kristovom Crkvom Varaždin biblijski kampovi na otoku Ugljanu u kolovozu i duhovne obnove u Crikvenici u proljeće. Predavači na kampovima i duhovnim obnovama su iskusni propovjednici iz inozemstva i Hrvatske. Kampovi i duhovne obnove su otvorene za sve zainteresirane.

IZDAVAŠTVO

Izdavaštvo je aktivno kroz članke izdane u Obiteljskom listu i tiskanje raznih naslova duhovne tematike u suradnji sa Istočno europskom misijom sa sjedištem u Beču. Također, distribuciju dječjih Biblija i Biblija za mlade vodi Ivan Karadža.

SLUŽBA ZA MEDIJE

Služba za medije surađuje sa službom Hrvatska za Krista sa sjedištem u Varaždinu na produkciji i emitiranju TV emisija na lokalnim stanicama diljem Hrvatske.

MEĐUCRKVENA SURADNJA

Međucrkvena suradnja se odvija kroz Vijeće Kristovih crkvi i Protestantsko evanđeosko vijeće. Crkva je također uključena u razne druge međucrkvene suradnje i incijative poput Zajedno za Krista u vrijeme došašća.